List of selected candidates for the National Senior Arbiter Seminar & Examination at Erode

List of selected candidates for the National Senior Arbiter Seminar & Examination

Erode – 1st & 2nd April, 2023

No. Name Gender DOB Place Fide Id
1 Sivakumar VS 1974/07/11 KAR 5043760
2 Vignesh G 2001/08/17 DPI 25640895
3 Prabu G 1996/03/06 ERO 48722502
4 Gowtham KK 1995/05/31 CBE 5096525
5 Praveen Kumar S 1995/04/20 ERO 5060656
6 Ajanramana JH 2000/07/07 DPI 45086907
7 Yuvan Prasad S 2006/02/22 ERO 25750410
8 Saravanan C 1973/04/12 NAM 25981803
9 Nithyasree.K F 2002/05/30 CBE 48742473
10 Udhayakumar K 1984/01/17 KAR 25930796
11 Vani Prabha S F 1976/01/13 TRY 0
12 Bharathi Sankar F 1974/05/28 TPT 0
13 Achudanandam A 1977/05/20 TPT 0
14 Ruby J F 1980/10/14 CBE 0
15 Dhachanamoorthy A 1976/06/03 KAR 0
16 Jaipriya K F 2002/06/06 TUT 35070525
17 Vinitha S F 1989/02/17 PUD 48748587
18 Thirumalai Kumarasamy R 1971/11/01 TEN 33420327
19 Subramanian S 1979/08/23 VNR
20 Shenbagarajan Murugan 1981/01/05 VNR 48724580
21 Saravana Devi B F 1990/04/04 MDU 0
22 Santhosh S 1997/12/16 TNJ 25647318
23 Ravi A 1969/03/06 MDU 0
24 Kalijothi F 1980/10/05 MDU 88102556
25 Jayashree S F 1985/07/03 TLR 0
26 Balaji M 1979/04/20 NAM 48788600
27 Anand N 1974/06/01 CHE 0
28 Sona M F 1981/03/22 CHE 0
29 Rohitvassan S 2000/03/23 VEL 35001990
30 Priyadarshini M F 1987/06/01 CPT 5011833
31 Muthumari M F 1980/05/20 TNV 0
32 Anand JS 1989/06/20 KER 25144707
33 Sanajay S Pillai 1998/07/22 KER 25043943
34 Stephen Joy 1989/10/02 KER 35068091
35 Dr. Sankar A 1982/03/05 ERO 0
36 Venkata Subramanian C 1979/07/06 ERO 0
37 Navaneetha Kumar K 1986/12/01 ERO 0
38 Sabitha P F 2003/04/30 ERO 48743054
39 Chitra A F 1982/12/27 ERO 0
40 Dr. Ramesh S ERO 0