FIDE Arbiter Seminar Participants

List of participants for FIDE Arbiter Seminar

S.NO Name FIDE ID DOB
1 Alexander J 25084330 20-06-69
2 Anandan Arunachalakani 25756320 05-09-68
3 Arasappan T 3506051 13-12-92
4 Arasu B 01-02-84
5 Aruthi  M 5041341 30-01-90
6 Banel Ardross J 25707329 04-04-73
7 Bhaskar V 5068746 31-07-93
8 Chitra R 27-02-78
9 Chockalingam Balaji 35016350 11-08-95
10 Ebenezer Rajakumar D 35084585 18-06-67
11 Elango M 45044040 27-06-75
12 Gobikrishnaan S 25095130 17-10-94
13 Ismail P 25049380 10-05-68
14 Jameel Kamate 25921819 15-10-65
15 Jayaraman K 25625764 01-01-97
16 Jeganathan N 25760076 20-08-68
17 Kalaivani C 21-05-82
18 kalyanaraghavan VS 5081513 29-05-96
19 Kannan M 13-11-77
20 Kannan PL 45043418 29-08-74
21 Karpagavalli T 25631179 02-06-74
22 Kavitha JE 5044200 03-01-84
23 Kosanam Karunakar Reddy 25097466 25-09-63
24 Manikandan C 35094203 11-10-91
25 Manokaran VP 35057529 16-07-69
26 Naresh Krishna S 25003780 02-01-94
27 naveen Karthikeyan P 35017438 24-11-97
28 Praveen G 13-04-89
29 Praveen Kumar k 35075152 10-11-86
30 Rajagopalan CV
31 Rajaraman 5018307 03-09-68
32 Rajasekaran P 5015740 31-10-85
33 Rajashree Muralidharan 25036114 06-01-67
34 Rajendhren SS 25733699 21-08-79
35 Ramesh S 25662155 13-01-70
36 Sandeep N 46684344 11-08-94
37 Sandeep T 35005960 01-08-91
38 Santhi M 25064576 03-04-74
39 Sathi Raj S 25642367 11-06-87
40 sathiamoorthi R 30-05-55
41 Sathish P 25682326 21-01-77
42 Senthil Kumar V 45016771 27-11-77
43 Shankar Govindaraj B 25751611 22-06-72
44 Shankar Raman N
45 Sivasubramanian B 46638210 03-05-64
46 Sri chitra P 07-05-82
47 Sudhakar H 25717146 12-10-73
48 Sundara Rajan S 46637621 07-01-52
49 Sunitha Jain 25036130 26-11-64
50 Thanikachalam 25619144 12-05-72
51 Uma Maheswaran P 5075050 26-05-93
52 Uma Maheswari Adhimoolam 25651358 05-06-78
53 Umapathy M 08-07-82