Categories Archives: Tournament News

43வது மகளிர் தேசிய செஸ் சாம்பியன்ஷிப்  –  சென்னை (ஏழாவது சுற்றின் முக்கிய முடிவுகள்)

தமிழ்நாடு சதுரங்க கழகம் பெருமையுடன் நடத்தும் தேசிய மகளிர் செஸ் போட்டி  சென்னை நேரு ஸ்டேடியத்