இருவர் முன்னிலை  

ஏர் இந்தியாவின் விஜயலக்ஷ்மி கருப்பு நிறக்காய்களுடன்  தமிழகத்தின் வைஷாலியுடன் மோதினார்.சிசிலியன் முறையிலான ஆட்டத்தில் 19 வது நகர்த்தலிலேயே இருவரும் சமாதான

5swati

ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டனர்.

மற்றொரு ஆட்டத்தில் எல் ஐ சியின்  ஸ்வாதி பிரெஞ்ச் வகையிலான ஆட்டத்தில் தமிழத்தின்

மகாலக்ஷ்மியுடன் மோதினார்.ஆரம்பம் முதலே சுவாதியின் தாக்குதலுக்கு ஈடுகொடுக்கமுடியாமல் மகாலட்சுமி திணறினார். 34 வது நகர்த்தலில் தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டார்.    

மிஷைல் கேத்ரினா[ஏர் இந்தியா] தரிணி கோயல்[சண்டிகர்]  இடையிலான ஆட்டத்தில்  மிகுந்த இழுபறிக்குப்பிறகு மிஷைல் வெற்றி பெற்றார்.     

மேற்கு வங்கத்தின் அர்பிதாமுகர்ஜி எல் ஐ சி யின் கிரண் மனிஷாவுடன் டிரா செய்தார்.

ஈஷா கரவாடே,பால கண்ணம்மா இடையிலான ஆட்டமும் டிராவானது.

 ஒன்பதாவது சுற்றின் முடிவில் விஜயலக்ஷ்மியும், சுவாதி காட்டேவும் தலா 7.5 புள்ளிகளுடன்

முதலிடம் பிடித்தனர்.                                                                      

 

ஒன்பதாவது சுற்றின் சில முக்கிய முடிவுகள்:

வைஷாலி [தமிழகம்]  [7]                                   டிரா          விஜயலக்ஷ்மி [ஏர் இந்தியா] [7.5]

ஸ்வாதி காட்டே[எல் ஐ சி] [7.5]                      வெற்றி            மகாலட்சுமி [தமிழகம்] [6]

மிஷைல் கேத்ரினா [ஏர் இந்தியா] [7]     வெற்றி      தரிணி கோயல் [சண்டிகார்][6]

அர்பிதா முகர்ஜி [மே.வங்கம்] [6.5]             டிரா          கிரண் மனிஷா [எல் ஐ சி] [6.5]

ஈஷா [பெட்ரோலியம்]   [6]                                 டிரா         பாலகண்ணம்மா[தமிழகம்] [6.5]